مدیریت

کشتیرانی راهیان دریای سعادت به مدیریت آقای رسول جعفری که دارای تجربه طولانی در زمینه حمل و نقل و کشتیرانی است، اداره می شود. ایشان در رشته مهندسی حمل و نقل کشتیرانی فارغ التحصیل شده و با شرایط آکادمی و تجربی در این زمینه به خوبی آگاه است.

live chat