فرصتهای شغلی

 

 

مشخصات فردی

نام:                      نام خانوادگی:                      تاریخ تولد:

محل تولد:            وضعیت تاهل:  مجرد            متاهل

نشانی کامل:

تلفن منزل:                                            تلفن همراه:

سوابق تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

نام موسسه محل تحصیل

رشته تحصیلی

سطح تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی

اخذ گواهی

موسسه برگزار کننده

زمان برگزاری

عنوان دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با کامپیوتر

میزان تسلط

نرم افزار/ مهارتهای تخصصی

میزان تسلط

نرم افزار / مهارتهای عمومی

 

 

 

Microsoft Outlook

 

 

 

Microsoft Word

 

 

 

Microsoft Excel

 

 

 

تایپ فارسی

 

 

 

تایپ لاتین

 

آشنایی با زبان خارجی

 

میزان مهارت (مکالمه)

میزان آشنایی(خواندن / نوشتن)

نوع زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری

 

علت قطع همکاری

تاریخ شروع و پایان

میزان حقوق

سمت

نوع فعالیت

شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ بله □  خیر □                       تاریخ آمادگی شروع به کار

آیا در حال حاضر دانشجو هستید؟ بله □  خیر □                                                                    

توضیحات دیگر:                                                                                                                                                                

 

امضاء

 

live chat