دستاوردها

شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت با مالکیت بیش از 200 کانتینر، ارائه دهنده خدمات حمل دریائی، هوائی و زمینی به خاورمیانه، بنادر هند و اروپا و بالعکس می باشد.

 کشتیرانی راهیان دریای سعادت نمایندگی خطوط Rashi,RSl,Bristol و عضو گروه FIATA,PPL,FNC و GLA و EGLN نیز می باشد.


 

live chat