تیم ما

                                                                                 کشتیرانی راهیان دریای سعادت 

 

مدیر عامل: رسول جعفری 

رئیس هیئت مدیره: مهرداد فرزینی 

مدیر بازرگانی: سوگند الله یاری 

 

بخش عملیات:

واردات: فریبا پیروی 

صادرات: آرزو خضری 

ترخیصیه: مجید اصفهانی 

حق توقف و کنترل کانتینر: فرزانه کمالی 

اسناد: سمانه باقری 

 

بخش مالی:

 مدیر مالی: فرید گلباز 

حسابدار (عودت سپرده) : نیما زمانی 

حسابدار: نوشین شاه حسینی 

حسابدار: مریم جلالیان 

 

بخش فروش:

کارشناس فروش : امید گلزاری 

کارشناس فروش: مریم حیدری 

کارشناس فروش: وحید یاریان 

کارشناس فروش: محمد بختیاری 

 

بخش ترانزیت:

مدیر ترازیت: شقایق تقی زاده 

مدیر توسعه روابط خارجی : بهار حاجیلی 

 

 

 

live chat