تیم ما

                                                                                 کشتیرانی راهیان دریای سعادت 

 

مدیر عامل: رسول جعفری 

رئیس هیئت مدیره: مهرداد فرزینی 

 

بخش عملیات:

واردات: فریبا پیروی  

واردات: طیبه حسینی

صادرات: آرزو خضری 

ترخیصیه: مجید اصفهانی 

               بهروز طاهری

حق توقف : شهلا صیفوری

کنترل کانتینر : زهرا احمدی

اسناد: سمانه باقری 

اسناد: فائزه رهسپار

 

بخش مالی:

مدیر مالی: مهدی زارعی

حسابدار: مریم جلالیان 

حسابدار: علیرضا فولادی

حسابدار:آرمیتا یوسفی 

حسابدار: نسیم خانبابایی

 

بخش فروش

مدیر فروش: آرش غلامی 

کارشناس فروش : امید گلزاری 

کارشناس فروش: مریم حیدری 

کارشناس فروش: روجا عظیمی  

کارشناس فروش: مهسا مظلوم

کارشناس فروش: وحید یاریان

کارشناس فروش : کامران ابوالحسنی

کارشناس فروش: فرزانه کمالی

کارشناس فروش: اصغر شیرزاده

بازاریابی: معراج زنگنه

بازاریابی: سارا صلاحی

کارشناس بازرگانی: نسرین رفیعی

بخش ترانزیت:

کارمند ترانزیت: کاوه گودرزی 

 

 

 

 

live chat