تیم ما

                                                                                 کشتیرانی راهیان دریای سعادت 

 

مدیر عامل: رسول جعفری 

رئیس هیئت مدیره: مهرداد فرزینی 

مدیر  کل: سوگند اللهیاری 

 

بخش عملیات:

واردات: فریبا پیروی 

واردات:  فرزانه کمالی 

صادرات: آرزو خضری 

صادرات: زهرا شکاری 

ترخیصیه: مجید اصفهانی 

حق توقف و کنترل کانتینر: امین وطن دوست  

اسناد: سمانه باقری 

 

بخش مالی:

حسابدار: مریم جلالیان 

حسابدار: اشرف شعبانی 

حسابدار:سمیرا متین دوست 

بخش فروش

مدیر فروش: آرش غلامی 

کارشناس فروش : امید گلزاری 

کارشناس فروش: مریم حیدری 

کارشناس فروش: روجا عظیمی  

کارشناس فروش: میترا پورسجادی

کارشناس فروش: حامد سرداری 

 

بخش ترانزیت:

مدیر ترازیت: شقایق تقی زاده 

کارمند ترانزیت: مرمر جبری 

مدیر توسعه روابط خارجی : بهار حاجیلی 

 

 

 

live chat