حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای

 

پیشنهاد ما :

  • دریافت و تحویل مستقیم کالا و محموله های مشتریان
  • حرکت بصورت روزانه 
  • ظرفیت و ناوگان اختصاصی 
  • پیگیری و ردیابی محموله

 

تجهیزات :

امنیت و کیفیت ما را در تمامی سطوح تضمین میکند.

live chat