تحویل انبار تا انبار

تیم فروش راهیان دریای سعادت با ایجاد یک پل ارتباطی مطمئن و کارآمد با مشتریان خود، محموله آنها را از مبدأ دریافت و در مقصد نهائی تحویل می نماید. 

 

  • حمل محموله شما از بندر مبدأ به بندر مقصد
  • ترخیص کالا از گمرک
  • تحویل کالا از بندر مبدأ به مقصد نهائی

 

 

تحویل استاندارد انبار به انبار شامل هزینه های ذیل می باشد:

  • هزینه حمل و نقل جاده ای از محل اصلی یا انبار
  • هزینه حمل بندر به بندر
  • بارنامه
  • هزینه ترمینال
  • ترخیص کالا از گمرک
  • هزینه بندر
  • حمل تا مقصد نهائی
live chat