بیمه

ارائه مشاوره ای مفید درباره خطرات احتمالی در طول ترانزیت و ذخیره کالا بخشی از خدمات شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت به شمار می آید.

از تعهدات اولیه ما می توان به داشتن بیمه مناسب بین خریدار و فروشنده در قراردادهای بین المللی فروش بر اساس شرایط و ضوابط حمل و نقل اشاره کرد.

از آنجائیکه احتمال دارد محموله ها در معرض خطرات احتمالی از جمله موارد ذیل قرار گیرد :

  • آتش سوزی
  • انفجار
  • سرقت مسلحانه
  • طوفان و سیل و دیگر خطرات آب و هوایی

ما در برابر این خطرات احتمالی و قریب الوقوع محموله شما را بیمه خواهیم کرد.

live chat